Avatar
Linux, textfiler & minimalism
6 Juni 2007

Hur man ställer ner det reserverade uttrymmet på Ext3 partitioner till 0.

Som standard är det 5% av det totala utrymmet som sparas åt Super User. Och detta fyller ju ingen funktion på en lagringshårddisk/partition.

OBS! Detta får INTE göras på en systempartition!

Så för att ändra detta så börjar vi med att avmontera den hårddisk/partition det gäller:

$ sudo umount /dev/hdb1

Detta kommando ställer ner det reserverade utrymmet till 0%:

$ sudo tune2fs -r 0 /dev/hdb1

Och till sist så monterar vi hårddisken/partitionen igen:

$ sudo mount /dev/hdb1

Tänk på att byta ut hdb1 till det namn som du har på din hårddisk/partition.

Filsystem Ext3

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.