Avatar
Linux, textfiler & minimalism
25 November 2007

HollyJolly - Fluxbox- & GTK-tema

Teman Fluxbox GTK

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.