Avatar
Linux, textfiler & minimalism
7 Juli 2008

NiteLite GNOME - GTK- & Metacity-tema

Teman GTK Metacity

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.