Avatar
Linux, textfiler & minimalism
13 Augusti 2008

BSOD på OS-invigningen

Windows! :D Behöver jag säga mer?

Humor Windows

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.