Hund

Komma igång med Samba

24 Augusti 2008

Jag har kikat lite på Samba för första gången på över 1 år och upptäckte att det var dåligt med enkla How-To’s, den ena var krångligare än den andra och med dom flesta fick jag inte ens det att fungera. Jag har därför pulat ihop en egen liten guide som är väldigt enkel och fungerar väldigt bra.

Börja med att installera nödvändiga paket:

sudo apt-get install samba

Stäng sedan av Samba:

sudo /etc/init.d/samba stop

Ta sedan en backup på nuvarande smb.conf filen:

sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

Skapa sedan filen på nytt och öppna filen med Gedit:

gksudo gedit /etc/samba/smb.conf

Klistra sedan in detta innehåll:

[global]
; General server settings
netbios name = Hostname
server string =
workgroup = Arbetsgrupp
announce version = 5.0
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192

passdb backend = tdbsam
security = user
null passwords = true
username map = /etc/samba/smbusers
name resolve order = hosts wins bcast

wins support = yes

printing = CUPS
printcap name = CUPS

syslog = 1
syslog only = yes

[printers]
path = /tmp
printable = yes
guest ok = yes
browseable = no

[MinaFiler]
path = /media/samba/
browseable = yes
read only = no
guest ok = no
create mask = 0644
directory mask = 0755
force user = Användarnamn
force group = Användarnamn

Den tjockmarkerade texten är det du ska ändra.

netbios name = <Hostname>

Smidigast är att använda samma hostname som man har döpt datorn till. Tänk på att inte använda mellanslag!

workgroup = <Din arbetsgrupp>

För att utdelningen ska fungera så lär datorerna tillhöra samma arbetsgrupp, som standard brukar Windows använda sig av “MSHOME”.

wins support = yes

Om din dator inte har en statisk IP-adress, eller om din router inte kan ge dig en DHCP lease ska du ändra detta alternativ till “no”. Jag som inte har har en router fick ändra detta till “no” för att det skulle fungera.

[MinaFiler]

Detta är rubriken på den utdelade mappen.

path = /media/samba/

Här anger du sökvägen till den mapp du vill dela ut.

force user = <Användarnamn>
force group = <Användarnamn>

Här anger du ett användarnamn som du vill använda för att kunna komma åt din utdelning via Samba.

Spara filen och du kan nu starta Samba igen:

$ $ sudo /etc/init.d/samba start

Sist men inte minst ska vi lägga till ett konto för Samba:

$ sudo smbpasswd -L -a <användarnamn>
$ sudo smbpasswd -L -e <användarnamn>

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]