Avatar
Linux, textfiler & minimalism
18 November 2008

Moosplash - Ett roligt USplash-tema

Moosplash är ett roligt USplash-tema av Philip Newborough.

Om man vill använda sig av detta tema lär man installera det. Det finns färdiga DEB-filer att ladda hem här:

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex Ubuntu 8.04 Hardy Heron

Du behöver sedan Startupmanger:

$ sudo apt-get install startupmanager

Du startar det med kommandot:

$ gksudo startupmanager

Under fliken “Apperance” finns “Usplash Themes”, där ändrar du till moosplash.

moosplash USplash Teman

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.