Hund

Ändra utseende på notifieringsdialogerna

Måndag, 2 Mars 2009

Som standard använder Ubuntu ett eget tema för notifieringsdialogerna:

Orginalet känner nog vissa av er igen som använt andra linuxdistributioner:

Att byta till standardtemat är enkelt, öppna programmet Configuration Editor, det gör du t.ex via terminalen med kommandot:

$ gconf-editor

I trädstrukturen till höger letar du på notification-daemon som finns under apps. Bredvid “theme” har du värdet “ubuntu”, ändra detta till “standard”.

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.