Avatar
Linux, textfiler & minimalism
10 Mars 2009

VBoxGTK - Ett frontend till VirtualBox

Ramlade över ett frontend till VirtualBox idag, det använder GTK biblioteket så det lämpar sig väl för oss som använder GNOME.

Det är fortfarande i ett väldigt tidigt stadium och utvecklaren själv säger följande:

Most of VirtualBox features are not supported, and those that are will probably fail.

Man kan ladda hem detta frontend på hans hemsida här. För att använda VBoxGTK packar man upp arkivet och dubbelklickar på filen vboxgtk. Det behövs alltså ingen installation.

VirtualBox

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.