Hund

Aktivera Ctrl + Alt + BackSpace i Ubuntu 9.04

Måndag, 18 Maj 2009

Förut kunde man redigera själva xorg.conf filen för att få det att fungera, vilket kanske inte är helt enkelt om man är ny med Ubuntu. Nu ramlade jag över en väldigt enkel lösning.

Installera programmet dontzap:

$ sudo aptitude install dontzap

Och utför sedan kommandot för att aktivera funktionen:

$ sudo dontzap --enable

Om du vill inaktivera det utför du bara detta kommando:

$ sudo dontzap --disable

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.