Avatar
Linux, textfiler & minimalism
18 Maj 2009

Aktivera Ctrl + Alt + BackSpace i Ubuntu 9.04

Förut kunde man redigera själva xorg.conf filen för att få det att fungera, vilket kanske inte är helt enkelt om man är ny med Ubuntu. Nu ramlade jag över en väldigt enkel lösning.

Installera programmet dontzap:

$ sudo aptitude install dontzap

Och utför sedan kommandot för att aktivera funktionen:

$ sudo dontzap --enable

Om du vill inaktivera det utför du bara detta kommando:

$ sudo dontzap --disable
Ubuntu

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.