Hund

Installera och komma igång med MicroDC2

27 Maj 2009

MicroDC2 är en textbaserad DC-klient med ett bra stöd för protokollet, den är tänkt att vara enkel att använda så den lämpar sig väl för nybörjaren. Den har även stöd för “tab completion”. Tyvärr verkar projektet vara ganska dött då den senaste versionen är från 2007, dock fungerar den väldigt bra och jag har inga problem med att använda den.

Börja med att installera de beroenden som behövs:

$ sudo aptitude install build-essential libreadline5-dev checkinstall libxml2-dev libbz2-dev

Ladda sedan hem källkoden här och packa upp den:

$ tar xvfz microdc2-0.15.6.tar.gz

Bläddra till mappen:

$ cd microdc2-0.15.6

Sedan är det bara att installera programmet:

$ ./configure
$ make
$ sudo make install

Nu är det bara att börja använda programet! Men innan du börjar är det ett par saker du bör veta om: Microdc2 sparar inga inställningar du gör, bara mapparna du delar ut. Detta är dock väldigt enkelt ordnat genom att skapa en konfigurationsfil:

$ nano .microdc2/config

Jag har skapat en egen konfigurationsfil som även har stöd för svenska tecken, du kan med fördel använda dig av den:

# Om du sitter bakom en brandvägg är det viktigt att du har öppnat porten du anger nedan.
set listenport 14789
set active on

# Din externa (publika) IP-adress.
set listenaddr 213.226.83.6

# Återansluter dig om du tappar anslutningen till hubben.
set auto_reconnect on

# Teckenkodningen för att få stöd för svenska tecken.
set hub_charset CP1252

# Om du vill logga allt som händer anger du en giltig sökväg där loggen ska sparas.
set log_charset UTF-8
set logfile /home/hund/.microdc2/log

# Användarinformation
set description I'm using microdc2!
set email xxx
set nick xxx
set password xxx
set downloaddir /home/hund/Tankat

# Här anger du vilken hastighet du har på ditt internet, helt valfritt.
set speed 30

# Hur mångs som ska kunna tanka av dig samtidigt.
set slots 3

#Här anger du vilken hubb du vill ansluta till. Detta kommando bör alltid vara sist.
connect xxx.xxx.xxx.xx:pppp

Spara och avsluta filen. Nu är det bara att starta programmet:

$ microdc2

Om du vill kan du köra MicroDC2 som en deamon. Då behöver du paketet screen:

$ sudo aptitude install screen

Skapa/öppna sedan filen microdc under /etc/init.d/:

$ sudo nano /etc/init.d/microdc

Och klistra in detta innehållet:

#!/bin/sh
# Start/stop/restart MicroDC.

microdc_start() {
if [ -x /usr/local/bin/microdc2 ]; then
echo "Starting MicroDC"
/usr/bin/screen -d -m /usr/local/bin/microdc2
fi
}
microdc_stop() {
echo "Stoping MicroDC"
kill -9 `pidof SCREEN`
screen -wipe
}
microdc_restart() {
kill -9 `pidof SCREEN`
screen -wipe
sleep 2
/usr/bin/screen -d -m /usr/local/bin/microdc2
}

case "$1" in
'start')
microdc_start
;;
'stop')
microdc_stop
;;
'restart')
microdc_restart
;;
*)
# Default is "start", for backwards compatibility with previous
echo "start|stop|restart"
esac

Gör sedan filen körbar:

$ sudo chmod +x /etc/init.d/microdc

Nu kan du starta/stoppa och starta om MicroDC2 med dessa kommandon:

$ sudo /etc/init.d/microdc start
$ sudo /etc/init.d/microdc stop
$ sudo /etc/init.d/microdc restart

PS. Tack till Talavis som hjälpte mig med deamon-skriptet som inte riktigt velade fungera först. :)

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]