Avatar
Linux, textfiler & minimalism
7 Januari 2015

Spela upp videos direkt från RAR-arkivet med Mplayer

Min vän frågade om en enkel lösning för att kunna spela upp videos utan att behöva packa upp videofilen innan. Jag rotade runt lite på internet och kom fram till att det går att lösa väldigt enkelt med Mplayer.

unrar p -inul %n | mplayer -idx -cache 25000 -softvol -

-softvol används för att styra volymen för Mplayer och inte master som annars är standard.

Mplayer RAR

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.