Hund

Visa antalet olästa e-postmeddelanden i Conky med gimap.pl

15 April 2015

Att visa olästa e-postmeddelanden i Conky är enkelt. Conky har till och med stöd för IMAP, men dessvärre inte stöd för SSL.

Om man vill lista antalet oläsa e-postmeddelanden via Conky kan man om man vill istället använda sig av Perl-scriptet gimap.pl, ett script som jag hittade på Arch wiki [Länk].

Börja med att skapa filen imap.pl med innehållet:

#!/usr/bin/perl

# gimap.pl by gxmsgx
# description: get the count of unread messages on imap

use strict;
use Mail::IMAPClient;
use IO::Socket::SSL;

my $username = 'example.username'; 
my $password = 'example.password'; 

my $socket = IO::Socket::SSL->new(
 PeerAddr => 'example.imap.server',
 PeerPort => 993
 )
 or die "socket(): $@";

my $client = Mail::IMAPClient->new(
 Socket  => $socket,
 User   => $username,
 Password => $password,
 )
 or die "new(): $@";

if ($client->IsAuthenticated()) {
  my $msgct;

  $client->select("INBOX");
  $msgct = $client->unseen_count||'0';
  print "$msgct\n";
}

$client->logout();

Ändra example.username, example.password och example.imap.adress, spara filen i exempelvis mappen $HOME/.conky/ och lägg sedan till ${execpi 300 ~.conky/imap.pl} i din Conky-konfiguration.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]