Hund

Hantera arkiv enkelt i terminalen med atool

30 Juni 2015

Att hålla ordning på alla kommandon och flaggor för hur du hanterare arkiv i terminalen känns oftast överväldigande och omöjligt. Det är till och med så att xkcd har en (rolig) strip om det [Länk].

Men det finns faktiskt ett väldigt bra verktyg som gör livet mycket enklare och det är atool, vilket är ett litet textbaserat verktyg för att enkelt hantera arkiv.

För att packa upp ett arkiv, oavsett arkivtyp:

$ atool -x <arkiv>

För att skapa ett arkiv:

$ atool -a <filnamn>.<arkivtyp> <fil>

Exempel

Om du vill skapa ett ZIP-arkiv med en fil:

$ atool -a semesterbilder.zip foto.jpg

Om du vill lägga till flera bilder och/eller mappar:

$ atool -a semesterbilder.zip foto.jpg foto2.jpg mapp-med-semesterbilder

Det finns också en del händiga flaggor att tillgå:

$ atool --help

[...]
Commands:
 -l, --list        list files in archive (als)
 -x, --extract      extract files from archive (aunpack)
 -X, --extract-to=PATH  extract archive to specified directory
 -a, --add        create archive (apack)
 -c, --cat        extract file to standard out (acat)
 -d, --diff        generate a diff between two archives (adiff)
 -r, --repack       repack archives to a different format (arepack)
   --help        display this help and exit
   --version      output version information and exit

Options:
 -e, --each        execute command above for each file specified
 -F, --format=EXT     override archive format (see below)
 -O, --format-option=OPT give specific options to the archiver
 -D, --subdir       always create subdirectory when extracting
 -f, --force       allow overwriting of local files
 -q, --quiet       decrease verbosity level by one
 -v, --verbose      increase verbosity level by one
 -V, --verbosity=LEVEL  specify verbosity (0, 1 or 2)
 -p, --page        send output through pager
 -0, --null        filenames from standard in are null-byte separated
 -E, --explain      explain what is being done by atool
 -S, --simulate      simulation mode - no filesystem changes are made
 -o, --option=KEY=VALUE  override a configuration option
   --config=FILE    load configuration defaults from file
[...]

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]