Hund

Konvertera Markdown till PDF med md2pdf

2 Juli 2017

md2pdf är ett litet händigt verktyg för att konvertera Markdown-dokument till PDF-dokument. Det är skrivet i Python och kräver få beroenden.

Om du använder Arch Linux finns det tillgängligt via AUR [Länk]. Men det går också bra att installera det med Pythons egna pakethanterare Pip:

# pip install md2pdf

Du konverterar sedan ett dokument med kommandot:

md2pdf <fil.md>

Det går också bra att specificera en outputfil med flaggan -o:

md2pdf <fil.md> -o <fil.pdf>

Och om man vill ändra utseendet på något går det bra att göra det med CSS:

md2pdf -c style.css <fil.md>

Ett enkelt exempel på annan bakgrundsfärg, typsnittsfärg och typsnitt:

body {
    background: #002B36;
    color: #93A1A1;
}

p {
    font-family: monospace;
}

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]