Avatar

Hund

Linux, textfiler & minimalism
2 Juli 2017

Konvertera Markdown till PDF med md2pdf

md2pdf är ett litet händigt verktyg för att konvertera Markdown-dokument till PDF-dokument. Det är skrivet i Python och kräver få beroenden.

Om du använder Arch Linux finns det tillgängligt via AUR [Länk]. Men det går också bra att installera det med Pythons egna pakethanterare Pip:

# pip install md2pdf

Du konverterar sedan ett dokument med kommandot:

md2pdf <fil.md>

Det går också bra att specificera en outputfil med flaggan -o:

md2pdf <fil.md> -o <fil.pdf>

Och om man vill ändra utseendet på något går det bra att göra det med CSS:

md2pdf -c style.css <fil.md>

Ett enkelt exempel på annan bakgrundsfärg, typsnittsfärg och typsnitt:

body {
    background: #002B36;
    color: #93A1A1;
}

p {
    font-family: monospace;
}
Etiketter: Markdown | PDF | Python

Återkoppling

Min blogg saknar för tillfället ett kommentarssystem, om du vill lämna återkoppling, diskutera och/eller har några frågor går det bra att göra det via e-post, XMPP, IRC, Matrix och Mastodon.