Hund

Sortera completions i Zsh med kategorier

Lördag, 8 Juli 2017

Att kunna få completion-resultaten fint presenterad i kategorier är guld värt och har räddat mig från en del förvirring vid flertalet tillfällen.

Före

Efter

För att detta ska fungera behöver du följande funktioner i din .zshrc:

# Group completions by categories
zstyle ':completion:*' format 'Completing %d'

# Colorize completion categories
zstyle ':completion:*:functions' ignored-patterns '_*'
zstyle ':completion:*' format $'\n%F{yellow}Completing %d%f\n'
zstyle ':completion:*' group-name ''

Spara och läs om din konfigurationsfil med source ~/.zshrc.

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.