Avatar
Linux, textfiler & minimalism
16 Augusti 2019

unar - Ett friare alternativ till unrar

Vissa envisas fortfarande med att använda det proprietära arkivformatet RAR. Om man behöver packa upp ett sådant arkiv finns det ett friare alternativ för det vid namn unar, vilket finns under licensen GNU LGPL.

Installation

unar finns tillgängligt under ett par namn lite beroende på vilken Linuxdistribution man använder.

Gentoo

# emerge -av app-arch/unar

Arch Linux

# pacman -S unarchiver

Debian/Ubuntu

# apt install unar

Instruktioner

För att packa upp ett arkiv:

$ unar exempel.rar
unar unrar RAR

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.