Hund

Konst & Kreativt

  1. Graffitifrämjandet – Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck och för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande konstnärliga uttryck lokalt, på riks och på internationell nivå.
[ Sidan senast uppdaterad: 2023-12-10 ]