Hund

Resurser & Verktyg

  1. Klimatsmart Semester – Klimatsmart Semester är ett initiativ med syfte att bidra till en mer hållbar turism genom att tillhandahålla en digital plattform med verktyg och kunskapsinnehåll om turismens klimatpåverkan. Plattformen underlättar för konsumenter som vill göra klimatsmarta val och den kan bidra till besöksnäringens hållbarhetsarbete, bland annat genom kunskapsspridning och möjligheter för aktörer inom näringen att visa på klimatsmarta sätt att resa och bo.
  2. ooh.directory – En hemsida för att hitta bloggar från hela världen.
  3. Pinto – Skapa, visa och redigera teman för Vim/Neovim.
[ Sidan senast uppdaterad: 2024-05-31 ]