Det behövs egentligen ingen integritetspolicy, men jag vill ändå vara tydlig med vad som händer när du besöker min hemsida, samt försöka föregå med gott exempel.

Min hemsisda (hund.linuxkompis.se) respekterar din personliga integritet. På riktigt. Den här hemsidan består till 100% av statisk HTML-kod, det förekommer inga JavaScript, kakor eller någon form utav spårning. Det görs inte heller några samtal till tredje part.

Min webbserver sparar en logg i max 24 timmar. Allting äldre än 24 timmar raderas automatiskt. Ingen annan data samlas in eller lagras.

Min hemsida finns på en VPS hos det svenska företaget GleSYS, som använder sig av grön och hållbar energi. Deras datacenter finns i Sverige och deras dataskyddspolicy kan du läsa om här.


Sidan “Integritetspolicy” uppdaterades senast den: 2021-12-02.