Hund

Installera och komma igång med Tug's Uptime Project.

10 Maj 2008

Tug’s Uptime Project är ett project där man tävlar om den högsta uptiden för ens dator/datorer. Börja med att registrera ett konto här om du inte redan har ett. Det kan ta upp till 24 timmar innan man får registreringsmailet.

För att komma igång börjar du med att ladda hem källkoden här och ackar upp filen till valfri plats. T.ex: ~/.tup/.

Sedan behövs två beroenden som du behöver installera:

# apt-get install build-essential libssl-dev libcrypto++-dev

Öppna en terminal och bläddra till mappen där du lagt alla filer:

$ cd ~/.tup/

Kör kommandot:

$ gcc -Wall -O9 TUPLinux-1-1A_v3.c -o TUPLinux -lssl && strip TUPLinux

Ett meddelande i stil med detta visar sig:

TUPLinux-1-1A_v3.c: In function ‘MD5MacAddr’:<br />
TUPLinux-1-1A_v3.c:692: warning: pointer targets in passing argument 1 of ‘MD5’ differ in signedness<br />
TUPLinux-1-1A_v3.c: In function ‘base64’:<br />
TUPLinux-1-1A_v3.c:796: warning: value computed is not used

Detta är normalt och inget har gått fel (Jag är en av flera som trodde att något var fel).

Öppna sedan filen TUP.conf och ändra så allt stämmer där:

[TUPAccount]="---- Information de compte ----"

TUPUser="<strong>Hund</strong>"<br />
TUPPass="<strong>lösenord</strong>"<br />
TUPMachine="<strong>Namn på datorn</strong>"

[TUPServer]="---- Coordonnees du serveur ----"

TUPHostName="update.uptimeprj.com"<br />
TUPInterface="<strong>eth0</strong>"

[Proxy]="---- Utilisation derriere un proxy ----"

UseProxy=0<br />
ProxyHost="192.168.1.1"<br />
ProxyPort="3128"

För att uppdatera din uptime använder du detta kommando:

$ ~/.tup/TUPLinux ~/.tup/TUP.conf

Vill du att det ska uppdateras automatiskt kan du lägga in det som ett cronjobb:

$ crontab -e

Där lägger du till denna rad:

*/45 * * * * ~/.tup/TUPLinux ~/.tup/TUP.conf

(45 står för antal minuter. Du kan ändra detta värde efter tycke själv).

När du är klar trycker du på Ctrl+X följt av Y och sedan Enter.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]