Hund

Automatiskt montering av partitioner

19 Maj 2008

För att partitioner ska monteras automatiskt lär dom finnas med i /etc/fstab. Här visar jag hur man på ett enkelt vis kan lägga till partitioner i fstab.
Börja med att öppna Terminalen (Program / Platser) och kör seda nedanstående kommando för att skapa en monteringspunkt för din partition:

$ mkdir /media/<namn>

Sedan ska vi lista alla hårddiskar och dess partitioner så vi vet vilken beteckning partitionen i fråga har:

$ fdisk -l

Du får då upp en lista som liknar denna:

Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0005a3b1

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1        1    56944  457402648+ 83 Linux
/dev/sda2  *    56945    58219  10241437+ 83 Linux
/dev/sda3      58220    58252   265072+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda4      58253    60801  20474842+ 83 Linux

Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x0008aec4

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sdb1        1    60801  488384001  83 Linux

Jag ser då att den partition jag vill lägga till heter sdb1. Jag behöver nu dess UUID-värde så att fstab kan identifiera den:

# vol_id -u /dev/sdb1

Öppna nu din fstab fil:

$ gksudo gedit /etc/fstab

Om det är filsystemet Ext2 lägger du till denna rad i slutet av fstab:

UUID=7aa63d5b-aa1a-4f52-bd07-ab1d4ec15eff /media/<namn>   ext2  defaults    0    2

För Ext3:

UUID=7aa63d5b-aa1a-4f52-bd07-ab1d4ec15eff /media/<namn>   ext3  defaults    0    2

För NTFS:

UUID=7aa63d5b-aa1a-4f52-bd07-ab1d4ec15eff /media/<namn>   ntfs   nls=utf8,umask=0222   0   0

För FAT16 eller FAT32:

UUID=7aa63d5b-aa1a-4f52-bd07-ab1d4ec15eff /media/<namn>   vfat   iocharset=utf8,umask=000,shortname=mixed,uid=1000,gid=1000   0   0

Spara sedan din fstab fil och kör detta kommando för att montera den nya partitionen:

# mount -a

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]