Hund

Komma igång med LightScribe i Ubuntu

16 Juni 2008

Jag kommer här visa hur man kommer igång med LightScribe Simple Labeler och LaCie LightScribe Labeler.

LightScribe Simple Labeler

Vi börjar med LightScribe Simple Labeler som är precis vad namnet avslöjar, ett väldigt enkelt program för att kunna bränna text på dina CD/DVD-skivor.

Vi behöver 2 paket: LightScribe System Software och LightScribe Simple Labeler. När du installerat dessa behöver vi skapa en genväg i menyn:

Gå till System / Preferences / Main Menu och lägg till en ny genväg med denna information:

Type: Application
Name: LightScribe Simple Labeler
Command: /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/SimpleLabeler
Comment: Simple LightScribe CD/DVD Labeler

Sökvägen till ikonen är /opt/lightscribeApplications/SimpleLabeler/content/images/LabelWizardIcon.png

Detta alternativ har möjligheten till att använda bilder.

Börja med att ladda hem RPM-filen här. Vi behöver sedan konvertera om RPM-paketet till ett DEB-paket, detta görs enklast med programmet Alien. För att installera Alien:

sudo apt-get install alien

För att sedan konvertera paketet bläddrar du först till skrivbordet:

cd Desktop

Och utför sedan följande kommando:

sudo  alien -c 4L-1.0-r6.i586.rpm

Det nya DEB-paketet ägs nu av root, för att ändra ägare skriver du:

sudo chown -R hund:hund 4l_1.0-1_i386.deb

(Byt ut hund mot ditt användarnamn)

Installera nu det nya DEB-paketet. Eftersom du förmodligen har version 7.04 eller en nyare version av Ubuntu behöver du även detta paket:

sudo apt-get install libstdc++5

Vi behöver nu skapa ett par symboliska länkar för programmet:

sudo ln -s /usr/4L/4L-gui /usr/local/bin/4L-gui

sudo ln -s /usr/4L/4L-cli /usr/local/bin/4L-cli

Man kan nu starta programmet genom att skriva förljande i terminalen:

gksudo 4L-gui

Alternativt kan du skapa en genväg via menyn (System / Preferences / Main Menu):

Type: Application
Name: LaCie LightScribe Labeler
Command: gksudo 4L-gui
Comment: Burn high quality labels from your CD/DVD drive

Ikonen jag använder mig av hittas här. Färdiga motiv för dina skivor hittar du här.

Lycka till!

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]