Avatar
Linux, textfiler & minimalism
15 Januari 2009

Snabba upp avstängningen av Firefox

Jag är säkerligen inte den enda som irriterat sig på att Firefox tar en väldigt god tid på sig när man stänger ner det. Tydligen beror detta på att Firefox gör en mängd I/O skrivningar vid avslut, till vilken nytta vet jag dock inte. Det finns ett enkelt och helt ofarligt kommando för att ordna detta. Börja med att stänga ner Firefox, kör sedan detta kommando:

$ for f in ~/.mozilla/firefox/*/*.sqlite; do sqlite3 $f 'VACUUM;'; done

Uppskattningsvis blev nedstängningen av Firefox ca 2-4 sekunder snabbare för mig.

Firefox

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.