Hund

Snabba upp Ubuntu utan Swap

8 Februari 2009

Förr i tiden var RAM-minnet en väldigt dyr vara och mängden räkte sällan till för behoven. Man använde sig då av ett sekundärminne (Swap) för att avbelasta primärminnet. Swapen har en egen liten partition på hårddisken och fungerar lika som primärminnet. Problemet är att en hårddisk är enormt mycket slöare än ett RAM-minne. Idag är en modern dator oftast utrustad med 1-2GB RAM och lite beroende på vad man gör är då Swapen helt onödig, det är helt enkelt bara en gammal avkomma som slöar ner din dator när ditt OS försöker avbelasta ditt primärminne.

Användandet och behovet av mängden minne varierar väldigt mycket. Jag har 2GB RAM just nu och har aldrig varit med om att minnet tagit slut. Därför är Swapen en helt onödig funktion för mig. Kan jag därför undvika Swapen har jag lite prestanda att vinna.

Om du använder en laptop är Swap dock ett måste om du vill kunna använda dig av hibernate. Tack till Zero som påminde mig om den saken jag helt hade glömt. :) Om man vill använda sig av hibernate ska Swapen vara minst lika stor som RAM-minnet.

Linuxkärnan har en funktion kallad Swappiness som bestämmer till hur stor del Swapen ska användas. Man anger ett värde mellan 0 till100 där värdet 0 betyder att den bara använder Swap om primärminnet är helt slut, ändrar man värdet till 100 nyttjar den Swapen till fullo hela tiden. Standardvärdet i Ubuntu är 60.

För att kontrollera ditt aktuella värde kan du använda dig av kommandot:

$ cat /proc/sys/vm/swappiness

För att ändra värdet öppnar du filen /etc/sysctl.conf:

$ gksudo gedit /etc/sysctl.conf

Och lägger till denna rad:

vm.swappiness = *

* är värdet du vill använda dig. Eftersom detta varierar väldigt mycket på mängden RAM du har och hur mycket du använder dig är det svårt att komma med exakta rekomendationer. Själv har jag satt värdet på 0.

Det nya värdet  kommer inte att börja gälla förän du startat om datorn, skulle du vilja ändra det på en gång kan du använda dig av följande kommando:

sysctl vm.swappiness=*

Tänk på att om något redan är Swapat kommer du inte att få ut full effekt förän du startar om datorn.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]