Hund

Ändra första veckodag i Ubuntu

Torsdag, 19 Februari 2009

Om man som mig använder Ubuntu på engelska blir veckans första dag söndag, att ändra till måndag är väldigt enkelt. Man behöver endast ändra en siffra i filen en_US som finns i mappen /usr/share/i18n/locales.

Öppna filen med rättigheter:

$ gksudo gedit /usr/share/i18n/locales/en_US

I filen finns det ett stycke som ser ut såhär:

week    7;19971130;7
first_weekday   1
first_workday   2

Ändra värdet för first_weekday till 2 vilket är värdet för måndag. Spara och stäng filen, kör sedan detta kommano för att uppdatera ändringen:

$ sudo locale-gen

Antingen kan man starta om datorn eller köra kommandot:

$ killall gnome-panel

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.