Hund

Ändra första veckodag i Ubuntu

19 Februari 2009

Om man som mig använder Ubuntu på engelska blir veckans första dag söndag, att ändra till måndag är väldigt enkelt. Man behöver endast ändra en siffra i filen en_US som finns i mappen /usr/share/i18n/locales.

Öppna filen med rättigheter:

$ gksudo gedit /usr/share/i18n/locales/en_US

I filen finns det ett stycke som ser ut såhär:

week    7;19971130;7
first_weekday   1
first_workday   2

Ändra värdet för first_weekday till 2 vilket är värdet för måndag. Spara och stäng filen, kör sedan detta kommano för att uppdatera ändringen:

$ sudo locale-gen

Antingen kan man starta om datorn eller köra kommandot:

$ killall gnome-panel

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]