Hund

Despotify - En textbaserad Spotify klient

24 Februari 2009

Despotify är en textbaserad Spotify klient som består av öppen källkod.

För att installera klienten kan vi börja med att installera beroendena som behövs:

$ sudo apt-get install libssl-dev zlib1g-dev libvorbis-dev libpulse-dev libexpat1-dev libncurses5-dev

Ladda hem källkoden från SourceForge här. Direktlänk till version r761 här. Packa upp filen och bläddra sedan till mappen via terminalen:

$ cd despotify-r761/

Kompilera sedan själva källkoden:

$ make

För att sedan starta programet använder man sig av detta kommando när man står i mappen:

$ ./despotify <användarnamn> <lösenord>

Behöver du hjälp använder man sig av kommandot help för att lista tillgängliga kommandon i programmet.

Om man vill kan man skapa ett alias och använda t.ex kommandot despotify för att enkelt starta programmet. Öppna filen .bash_aliases:

$ gedit .bash_aliases

Och lägg till denna rad:

alias despotify='./despotify-r761/despotify <användarnamn> <lösenord>'

Spara och stäng filen. Om du har terminalen öppen lär du stänga och öppna den med innan du kan använda dig av ditt nya kommando.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]