Avatar

Hund

Linux, textfiler & minimalism
24 Februari 2009

Despotify - En textbaserad Spotify klient

Despotify är en textbaserad Spotify klient som består av öppen källkod.

För att installera klienten kan vi börja med att installera beroendena som behövs:

$ sudo apt-get install libssl-dev zlib1g-dev libvorbis-dev libpulse-dev libexpat1-dev libncurses5-dev

Ladda hem källkoden från SourceForge här. Direktlänk till version r761 här. Packa upp filen och bläddra sedan till mappen via terminalen:

$ cd despotify-r761/

Kompilera sedan själva källkoden:

$ make

För att sedan starta programet använder man sig av detta kommando när man står i mappen:

$ ./despotify <användarnamn> <lösenord>

Behöver du hjälp använder man sig av kommandot help för att lista tillgängliga kommandon i programmet.

Om man vill kan man skapa ett alias och använda t.ex kommandot despotify för att enkelt starta programmet. Öppna filen .bash_aliases:

$ gedit .bash_aliases

Och lägg till denna rad:

alias despotify='./despotify-r761/despotify <användarnamn> <lösenord>'

Spara och stäng filen. Om du har terminalen öppen lär du stänga och öppna den med innan du kan använda dig av ditt nya kommando.

Etiketter: Despotify | Spotify | Program & Verktyg

Återkoppling

Min blogg saknar för tillfället ett kommentarssystem, om du vill lämna återkoppling, diskutera och/eller har några frågor går det bra att göra det via e-post, XMPP, IRC, Matrix och Mastodon.