Avatar
Linux, textfiler & minimalism
16 Juni 2009

Pidgin-Rhythmbox - Now Playing plugin

Pidgin-Rhythmbox är ett så kallat “Now Playing” tillägg, att det är för Pidgin och har stöd för bara Rhythmbox är nog rätt uppenbart.

Den nyaste versionen är 2.0 och källkoden finns att ladda hem här. Innan vi installerar tillägget behövs paketet pidgin-dev:

sudo aptitude install pidgin-dev

Packa sedan upp arkivet och ställ dig i mappen med terminalen:

cd Desktop/pidgin-rhythmbox-2.0/

Sedan är det bara att installera tilläget:

./configure
make
sudo make install

När detta är klart lär du starta om Pidgin. Aktivera sedan tillägget Pidgin-Rhythmbox under Tools / Plugins. För att din musik ska visas lär du ändra ditt statusmeddelande till %rb.

Standardsyntaxen för hur musiken visas är ganska tråkig tycker jag. Själv använder jag ♫ %artist - %title (Se bild ovan).

Pidgin Rhythmbox

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.