Hund

Installera rTorrent med färg-patchen i Ubuntu 14.04

30 Oktober 2014

För några år sedan skrev jag en guide om hur man installerar rTorrent med färg-patchen, men den har med åren blivit utdaterat och därför tänkte jag passa på att dela med mig hur jag gjorde för att installera rTorrent med färg-patchen idag.

Börja med att installera dom paket som behövs:

aptitude install automake libtool libcppunit-dev libssl-dev libncurses5-dev libcurl4-openssl-dev

Ladda sedan hem rtorrent, libtorrent och färgpatchen:

Kompilera och installera libtorrent:

cd libtorrent-*
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Patcha, kompilera och installera rtorrent:

patch -uNp1 -i rtorrent-0.9.4_color.patch
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

Konfigurera rTorrent:

För att rTorrent ska veta vilka färger som ska användas och vart behöver vi ange dessa i din konfigurationsfil: “$HOME/.rotorrent.rc”.

color_inactive_fg = 0
color_dead_fg = 0
color_active_fg = 0
color_finished_fg = 0

Färgkoderna:

0 = Svart
1 = Röd
2 = Grön
3 = Gul
4 = Blå
5 = Lila
6 = Cyan
7 = Vit
8 = Grå

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]