Hund

Hoppa mellan buffers i Weechat med go.py

Måndag, 8 Juni 2015

Att hoppa mellan buffers i Weechat kan ibland vara riktigt omständligt, i alla fall om du sitter med ett 40-tal buffers som en annan. Det finns dock en briljant lösning på problemet - scriptet go.py.

go.py låter dig söka efter buffers och hoppa till dom med kommandot /go. Själv har jag bundit det till Alt+g:

/key bind meta-g /go

Du kan installera scriptet direkt via Weechat med kommandot:

/script install go.py

Och om du vill att det ska starta automatiskt med Weechat gör du det med kommandot:

/script autostart go.py

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.