Hund

Installera rTorrent 0.9.6 med färgpatchen i Ubuntu 14.04

15 September 2015

Eftersom att det inte finns något förråd med rTorrent och färgpatchen som gör rTorrent lite färggrannare får jag patcha och kompilera rTorrent själv på min server med Ubuntu.

Notera: Det här inlägget är migrerat från min gamla blogg. Jag passade på att uppdatera guiden från version 0.9.4 till 0.9.6 av rTorrent. När jag installerade 0.9.4 stötte jag på ett problem som jag tar upp längst ner under rubriken "Eventuellt problem". Jag vet därför inte om problemet finns kvar i version 0.9.6 eller om det var exklusivt till version 0.9.4.

Installation

Börja med att installera nödvändiga beroenden:

# apt install automake libtool libcppunit-dev libssl-dev libncurses5-dev libcurl4-openssl-dev zlib1g-dev

Ladda hem rTorrent 0.9.6, libtorrent 0.13.6 och färgpatchen:

$ wget {http://rtorrent.net/downloads/rtorrent-0.9.6.tar.gz,http://rtorrent.net/downloads/libtorrent-0.13.6.tar.gz,https://raw.githubusercontent.com/Hund/hund.github.io/master/files/rtorrent-0.9.6_color.patch}

Installera libtorrent

$ tar -xzf libtorrent-0.13.6.tar.gz
$ cd libtorrent-0.13.6/
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
# make install

Installera rTorrent

$ tar -xzf rtorrent-0.9.6.tar.gz
$ cp rtorrent-0.9.6_color.patch rtorrent-0.9.6/
$ cd rtorrent-0.9.6/
$ patch -uNp1 -i rtorrent-0.9.6_color.patch
$ ./autogen.sh
$ ./configure
$ make
# make install

Konfigurera rTorrent med färger

För att rTorrent ska veta vilka färger som ska användas behöver vi ange dessa i vår konfigurationsfil $HOME/.rotorrent.rc.

#----------
#  Colors
#----------
# 0 = Black
# 1 = Red
# 2 = Green
# 3 = Yellow
# 4 = Blue
# 5 = Purple
# 6 = Cyan
# 7 = White
# 8 = Gray

color_inactive_fg = 0
color_dead_fg = 0
color_active_fg = 0
color_finished_fg = 0

Eventuellt problem

Jag kompilerade och installerade rTorrent 0.9.4 utan problem, men när jag skulle starta rTorrent stötte jag på patrull:

rtorrent: error while loading shared libraries: libtorrent.so.19: cannot open shared object file: No such file or directory

Det visade sig att jag saknade sökvägen /usr/local/lib i filen /etc/ld.so.conf. Varför jag gjorde det vet jag inte, jag förutsätter i vanlig ordning “because reasons”. Problemet är dock enkelt åtgärdat med med två kommandon.

Börja med att inkludera raden include /usr/local/lib i filen /etc/ld.so.conf:

$ echo include /usr/local/lib | sudo tee -a /etc/ld.so.conf

Och sedan behöver vi uppdatera cachen:

# sudo ldconfig

Om du inte vet vad ldconfig är kan du läsa om det i manualen [Länk].

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]