Avatar
Linux, textfiler & minimalism
10 Oktober 2016

Hur du använder qutebrowser med Mutt

Om du använder webbläsaren qutebrowser med Mutt har du kanske upptäckt att när du försöker öppna en HTML-bilaga vill qutebrowser spara den istället för att bara visa den.

Det beror på en begränsning med Qt [Referens]. Men det går att komma runt det genom att använda en liten annorlunda syntax med mailcap:

text/html; mv %s %s.html && qutebrowser %s.html >/dev/null 2>/dev/null; needsterminal;

Källa: https://qutebrowser.org/FAQ.html

qutebrowser Mutt

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.