Avatar

Hund

Linux, textfiler & minimalism
2 Oktober 2016

Redigera kommandon i zsh med din $EDITOR

Ibland upptäcker och lär man sig lite oväntade saker, både stora som små saker som får en att säga “ooh!”. Det hände mig senast idag när jag lärde mig att du kan använda din $EDITOR för att redigera kommandon i zsh (och Bash).

# Edit command line with $EDITOR
autoload -U edit-command-line

# Emacs style
#zle -N edit-command-line
#bindkey '^xe' edit-command-line
#bindkey '^x^e' edit-command-line

# Vi style:
#zle -N edit-command-line
#bindkey -M vicmd v edit-command-line

Eftersom jag är en Vim-användare valde jag givetvis Vi-stilen; Esc+v. Med Emacs-stilen använder du Ctrl+x Ctrl+e. Och i Bash fungerar det direkt ur lådan med Ctrl+x Ctrl+e.

Källa: http://nuclearsquid.com/writings/edit-long-commands

Etiketter: zsh | Vim | Emacs

Återkoppling

Min blogg saknar för tillfället ett kommentarssystem, om du vill lämna återkoppling, diskutera och/eller har några frågor går det bra att göra det via e-post, XMPP, IRC, Matrix och Mastodon.