Hund

Lightline - En enkel och liten statusline för Vim

13 Maj 2017

Lightline är ett statusline-plugin för Vim, som dels gör att Vim ser lite snyggare ut, men som också är användbart då det visar lite mer information längst ner.

Vim utan och med Lightline

Visst, det går väl att ordna det utan ett plugin som Lightline, men om man ändå vill visa mer information kan man väl presentera det på ett sätt som är visuellt tilltalande.

Det ska också tilläggas att det finns flera andra alternativ som till exempel Airline och Powerline, som erbjuder mer funktioner och fluff, men jag vill bara ha något väldigt enkelt.

Installation

Börja med att ladda hem pluginet från GitHub:

git clone https://github.com/itchyny/lightline.vim

Kopiera mapparna autoload och plugin till $VIM, vilket som standard är ~/.vim/:

cp -r {autoload,plugin} ~/.vim/

Och nu finns det lite olika alternativ för hur man använder plugins i Vim. Jag använder Pathogen för att jag upplever det som enkelt och smidigt.

Ladda hem Pathogen från GitHub:

git clone https://github.com/tpope/vim-pathogen

Kopiera filen pathogen.vim till $VIM/autoload:

cp autoload/pathogen.vim ~/.vim/autoload/

I din .vimrc lägger du till den här raden för att använda dig av Pathogen:

execute pathogen#infect()

Lägg sedan till här stycket för Lightline:

let g:lightline = {
      \ 'colorscheme': 'solarized',
      \ }

Och eftersom vi vill att Lightline ska synas hela tiden behöver lägga till:

set laststatus=2

Och eftersom att Lightline visar vilket läge man är i, behöver vi inte att Vim också visar det. Det döljer du med:

set noshowmode

Nu är det bara att spara din konfiguration och ladda om Vim. :)

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]