Hund

Visa och öppna Twitch-streams med Rofi

20 Oktober 2017

Jag roade mig idag med att ordna ett litet script som kan visa och öppna Twitch-streams med Rofi.

#!/bin/bash
username="<ditt användarnamn>"
quality="best"
stream="$(twitchnotifier -c $username -n | sed 's/:/ | /g' | awk '{print substr($0, 1, length($0)-6)}' | rofi -dmenu -markup-rows -i -p "Twitch:" | awk '{print $1}')"

streamlink https://twitch.tv/$stream $quality

Spara scriptet antingen genom att kopiera texten ovanför eller med hjälp av wget:

wget https://raw.githubusercontent.com/Hund/Scripts/master/rofi-twitch.sh

Gör scriptet körbart:

chmod +x rofi-twitch.sh

Kör scriptet med kommandot ./rofi-twitch.sh.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]