Hund

Hur man kör scripts i skalet utan att behöva specifiera sökvägen

4 Februari 2020

Om man vill köra ett script (eller någon annan körbar fil) behöver man specifiera hela sökvägen till filen. Detta är inte alltid användarvcänligt, speciellt inte inte om man som jag använder sig av script hela tiden och vill köra scriptet via en programstartare som Rofi och dmenu.

Det finns dock en lösning på det, man kan nämligen samla alla sina script och körbara filer i en eller två mappar och och sedan lägga till mappen/mapparna i sin $PATH.

Vad betyder variabeln $PATH?

Enkelt förklarat är variabeln $PATH en genväg för ditt skal där den letar efter den fil du försöker köra. Det innebär att istället för att skriva hela sökvägen till filen räcker det med att man anger filnamnet.

Jag använder mig av totalt två mappar; ~/Scripts och ~/.bin. I den förstnämnda mappen förvarar jag mina scripts och i den andra mappen förvarar jag ‘binär-filer’, exmepelvis ett par AppImages.

Hur du modifierar din $PATH

Lägg till den här raden i konfigurationsfilen för ditt skal (om du använder Bash är det filen ~/.bashrc):

export PATH="<målmapp>:$PATH"

Glöm inte att byta ut <målmapp> till mappen där du har sparat dina script, exempelvis /home/johan/Scripts. Och om du är osäker på vilket skal du använder är det mest troligt att du använder just Bash, men det går alltid bra att kontrollera vilket skal du använder med hjälp av kommandot echo $0.

När du sparat filen behöver du läsa in dina inställningar på nytt med kommandot $ source ~/.bashrc.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]