Hund

Hur man enkelt använder Firefox med temporära profiler

5 Februari 2020

Min sekundära webbläsare är Firefox från projektet Mozilla. Jag använder den till webbsidor där jag vill försöka begränsa den information som man annars ofrivilligt delar med sig av på webben idag. Firefox har ett bra stöd för trevliga tillägg som CanvasBlocker, Decentraleyes, Forget Me Not, Privacy Possum, Temporary Containers, uBlock Origin och uMatrix.

Och även om jag gillar tilläggen, gör det hela upplevelsen ibland ganska bökig eftersom att många hemsidor går sönder med dem. Det ledde mig till att ta reda på om det enkelt går att skapa temporära och helt nya profiler för Firefox. Då skulle det innebära att alla webbsidor fungerar, men att det samtidigt inte finns lika mycket data att hämta om mig eftersom det inte finns någon tidigare information sparad.

Jag sökte runt lite på webben och hittade artikeln “Tip: How to run a new Firefox instance w/ temporary profile” som tipsade om att man enkelt kan använda temporära profiler med hjälp av ett litet script.

tl;dr

Om man vill använda Firefox med temporära profiler kan man enkelt göra det med det här scriptet:

#!/bin/bash
PROFILEDIR=`mktemp -p /tmp -d tmp-fx-profile.XXXXXX.d`
firefox -profile $PROFILEDIR -no-remote -new-instance
rm -rf $PROFILEDIR

Spara innehållet till en fil som heter exempelvis firefox-tmp och gör filen körbar med kommandot:

$ chmod +x firefox-tmp

Om du lägger det i din $PATH kan du enkelt kalla på scriptet via din programstartare.

Vad gör scriptet?

Scriptet skapar en undermapp med ett slumpmässigt namn (exempelvis “tmp-fx-profile.RXNYRV.d”) i mappen /tmp och använder sedan målmappen som källa för din tillfälliga Firefox-profil. Det innebär att eftersom det saknas en tidigare profil skapar den en helt ny och när man sedan avslutar Firefox kommer den att ta bort mappen och därmed försvinner all data som skapades under den sessionen.

Tänk också på att allt det här också är en balans mellan säkerhet och att vara anonym. Att använda olika tillägg gör att du blir enklare att identifiera, eftersom att ditt “digitala fingeravtryck” inte längre är lika anonymt som det är med en helt ny instans av Firefox. Men att använda olika tillägg som exempelvis uMatrix gör också att du blir mer säker för sårbarheter via bland annat JavaScript.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]