Hund

Snyggare radbrytning av utdata med fold

12 March 2020

Verktyg som less är händiga och även om jag använder just det verktyget hela tiden finns det tillfällen då det inte är tillräckligt, exempelvis när jag använder det för att läsa artiklar via Newsboat.

Det finns dock händiga komplement till less och ett av dessa är fold. Med verktyget fold presenteras samma text lite snyggare än med bara less. Här nedanför är två exempel som visar skillnaden:

De kommandon jag använde i exemplen är:

$ html2text.py https://minimalisterna.se/det-behover-bli-status-att-leva-hallbart/ | less
$ html2text.py https://minimalisterna.se/det-behover-bli-status-att-leva-hallbart/ | fold -s -w 59 | less

Installation

Verktyget fold är ett verktyg som kommer med GNU core utillities, vilket innebär att det redan finns tillgängligt på de flesta Linuxdistributioner. Om du mot förmodan inte har det tillgängligt bör paketet vara döpt till coreutils i de flesta Linuxdistributionerna.

Användning

Att använda fold är enkelt, det går bra att använda det som det är, exempelvis:

$ fold <fil>

Och även i kombination med andra verktyg som exempelvis cat:

$ cat <file> | fold

Flaggor

Om man spanar in manualen (man fold) hittar man totalt tre flaggor att tillgå:

-b, –bytes Räkna bitar snarare än kolumner.
-s, –spaces Bryt vid mellanslag.
-w, –width=N Använd N kolumner istället för standardbredden på 80 kolumner.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]