Hund

Min enkla klartextjournal

13 March 2020

Jag tycker om att föra en journal över min vardag, jag brukar dokumentera såväl små som stora händelser, gärna så kortfattat jag bara kan så att framtida jag också ibland orkar gå tillbaka och läsa min journal.

När jag funderade på hur jag ville föra en journal var det viktigt att det skulle vara enkelt och effektivt. Jag ville snabbt och enkelt kunna skriva ner mina ord. Jag visste redan från början att det skulle vara i klartext (plain text på engelska), även om jag från början funderade på Jekyll—vilket jag använder för den här bloggen—men jag insåg snabbt att fokus skulle hamna på annat och att det tar för mycket tid för de små inlägg jag hade tänkt att göra.

Jag funderade sedan på att organisera allting i datummärkta mappar och filer, något i stil med:

2020/
    januari/
        01.txt
        02.txt
[...]

Och sedan kunna läsa inläggen med exempelvis kommandot $ cat 2020/januari/* | fold | less, men det kändes inte heller helt rätt. Jag bestämde mig till sist för att använda mig av en och samma textfil för hela min journal. Jag experimenterade med en hel del olika stilmallar i Markdown innan jag kom fram till vad som kändes rätt.

Här är en exempelsnutt på min journal och den formatering jag tillslut valde:

2020-02-03 | Måndag
-------------------
Idag hade jag min första bugglektion på dansskolan. Det var nervöst, men det gick bra.

2020-02-04 | Tisdag
-------------------
Min Raspberry Pi har nu ersatt min fullstora serverdator. Det blev väldigt tyst i lägenheten.

Anledningen till att jag valde just den här formateringen är att den är fullt läsbar utan syntaxmarkering och om jag skulle vilja exportera min journal till exempelvis ett HTML- eller PDF-dokument kan jag enkelt göra det med Pandoc och samtidigt få tydliga rubriker, eftersom att den titel jag använder mig av tolkas som en H2-tagg i Markdown.

Och för att jag ska slippa skriva datum och dag skapade jag det här kortkommandot i Vim som låter mig infoga dagens datum och dag med kortkommandot \d:

map \d :read !date "+\%Y-\%m-\%d \| \%a" \| sed 's/Mon/Måndag/;s/Tue/Tisdag/;s/Wed/Onsdag/;s/Thu/Torsdag/;s/Fri/Fredag/;s/Sat/Lördag/;s/Sun/Söndag/'<CR> ; :read !echo "-------------------" ; <S-Enter> o

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]