Hund

Hur man visuellt markerar långa rader i Neovim

14 Maj 2020

När man skriver kod brukar man inte vilja att raderna blir allt för långa och då kan det vara händigt med en visuell markör som hjälper dig med just det.

Man kan manuellt aktivera funktionen med kommandot:

:set colorcolumn=<Värde>

Om man alltid vill ha den visuella markören behöver man lägga till det i sin konfigurationsfil $CONFIG/.nvim/init.vim för Neovim och $HOME/.vimrc för Vim.

Jag personligen vill bara använda mig av den funktionen för vissa typer av dokument och då främst dokument med kod. För att lösa det kan man skapa ett ‘automatiskt’ kommando, även kallat autocmd (eller kort au), vilket innebär att inställnignen bara används när man öppnar filer med angivna filändelserna.

Här i mitt exempel har jag valt att bara använda inställningen för filtyperna sh och py:

au BufWinEnter *.sh,*.py set colorcolumn=80

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]