Avatar

Hund

Linux, textfiler & minimalism
14 Maj 2020

Hur man visuellt markerar långa rader i Neovim

När man skriver kod brukar man inte vilja att raderna blir allt för långa och då kan det vara händigt med en visuell markör som hjälper dig med just det.

Man kan manuellt aktivera funktionen med kommandot:

:set colorcolumn=<Värde>

Om man alltid vill ha den visuella markören behöver man lägga till det i sin konfigurationsfil $CONFIG/.nvim/init.vim för Neovim och $HOME/.vimrc för Vim.

Jag personligen vill bara använda mig av den funktionen för vissa typer av dokument och då främst dokument med kod. För att lösa det kan man skapa ett ‘automatiskt’ kommando, även kallat autocmd (eller kort au), vilket innebär att inställnignen bara används när man öppnar filer med angivna filändelserna.

Här i mitt exempel har jag valt att bara använda inställningen för filtyperna sh och py:

au BufWinEnter *.sh,*.py set colorcolumn=80
Etiketter: Neovim | Vim

Återkoppling

Min blogg saknar för tillfället ett kommentarssystem, om du vill lämna återkoppling, diskutera och/eller har några frågor går det bra att göra det via e-post, XMPP, IRC, Matrix och Mastodon.