Hur du startar MultiMC-instanser via Rofi | Hund

Hund

Hur du startar MultiMC-instanser via Rofi

Fredag, 15 Maj 2020

Som bekant använder jag programstartaren Rofi, vilket kan göra mycket mer än att bara starta program. En av de saker jag använder Rofi till är att starta mina Minecraft-instanser som jag har via MultiMC, vilket är en Minecraft-startare baserad på öppen källkod.

Här är mitt skript:

#!/bin/bash

path="/home/$( whoami )/.multimc"

handle_selection() {
if [[ $1 ]]; then
	if [[ -d "$path/instances/$1" ]]; then
		touch "$path/instances/$1"
		notify-send "MultiMC" "Launching instance "$1"."
		sh $path/MultiMC -l "$1" &
    else
		 notify-send "MultiMC" "No instance called "$1"."
    fi
  fi
}

handle_selection "$( cd "$path/instances"; ls -t -d * | sed '/_MMC_TEMP/d;/instgroups.json/d' | rofi -dmenu -i -p 'MultiMC')"

Om du har några funderingar över hur det fungerar med skript i Rofi har jag skrivit om det i mitt inlägg om Rofi

Meta

Återkoppling

Om du vill lämna återkoppling, går det bra att göra det genom att skicka mig ett meddelande via e-post, XMPP eller via IRC.