Avatar

Hund

Linux, textfiler & minimalism
15 Maj 2020

Hur du startar MultiMC-instanser via Rofi

Som bekant använder jag programstartaren Rofi, vilket kan göra mycket mer än att bara starta program. En av de saker jag använder Rofi till är att starta mina Minecraft-instanser som jag har via MultiMC, vilket är en Minecraft-startare baserad på öppen källkod.

Här är mitt skript:

#!/bin/bash

path="/home/$( whoami )/.multimc"

handle_selection() {
if [[ $1 ]]; then
	if [[ -d "$path/instances/$1" ]]; then
		touch "$path/instances/$1"
		notify-send "MultiMC" "Launching instance "$1"."
		sh $path/MultiMC -l "$1" &
    else
		 notify-send "MultiMC" "No instance called "$1"."
    fi
  fi
}

handle_selection "$( cd "$path/instances"; ls -t -d * | sed '/_MMC_TEMP/d;/instgroups.json/d' | rofi -dmenu -i -p 'MultiMC')"

Om du har några funderingar över hur det fungerar med skript i Rofi har jag skrivit om det i mitt inlägg om Rofi

Etiketter: MultiMC | Minecraft | Rofi

Återkoppling

Min blogg saknar för tillfället ett kommentarssystem, om du vill lämna återkoppling, diskutera och/eller har några frågor går det bra att göra det via e-post, XMPP, IRC, Matrix och Mastodon.