Hund

Hur du startar MultiMC-instanser via Rofi

Fredag, 15 Maj 2020

Som bekant använder jag programstartaren Rofi, vilket kan göra mycket mer än att bara starta program. En av de saker jag använder Rofi till är att starta mina Minecraft-instanser som jag har via MultiMC, vilket är en Minecraft-startare baserad på öppen källkod.

Rofi med mitt script för MultiMC.

Här är mitt skript:

#!/bin/bash

path="/home/$( whoami )/.multimc"

handle_selection() {
if [[ $1 ]]; then
  if [[ -d "$path/instances/$1" ]]; then
    touch "$path/instances/$1"
    notify-send "MultiMC" "Launching instance "$1"."
    sh $path/MultiMC -l "$1" &
  else
     notify-send "MultiMC" "No instance called "$1"."
  fi
 fi
}

handle_selection "$( cd "$path/instances"; ls -t -d * | sed '/_MMC_TEMP/d;/instgroups.json/d' | rofi -dmenu -i -p 'MultiMC')"

Om du har några funderingar över hur det fungerar med skript i Rofi har jag skrivit om det i mitt inlägg om Rofi

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera inlägget, går det bra att göra via e-post, XMPP eller via IRC.