Avatar
Linux, textfiler & minimalism
1 Juni 2008

Aktivera den avancerade dialogen för rättigheter i Nautilus

Om man inte gillar det enkla upplägget med rättigheterna i Nautilus kan man ändra dialogen till ett mer avancerat läge där man har en bättre översikt.

För att aktivera det avancerade läget kör man kommandot:

$ gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions True

Om man sedan vill inaktivera läget kör man kommandot:

$ gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions False
GNOME Nautilus

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.