Hund

Skapa en lista över installerade paket för att sedan kunna återinstallera dessa

2 Juni 2008

Själv är jag inte mycket för backuper av hela systempartitionen, jag brukar nöja mig med att spara alla inställningar etc för alla program jag använder mig av. Nackdelen med detta är ju att installera alla program vid en nyinstallation. Detta går dock att lösa väldigt enkelt med Ubuntu’s pakethanterare.

Det första kommandot sparar en fil vid namn installerade_paket i din hemmapp med alla installerade paket:

$ dpkg --get-selections > installerade_paket

För att sedan installera alla paketen från listan du sparade använder du dig av följande kommando:

$ dpkg --set-selections < installerade_paket

Och sedan:

$ dselect

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]