Hund

Memo - Anteckningar och att-göra-lista i terminalen

24 Februari 2015

Memo är ett enkelt litet anteckningsprogram skrivet i C.

screenshot

Det finns egentligen inte så mycket att säga om Memo. Det har dom funktioner man kan förvänta sig av denna typen av program.

$ memo --h
[...]
-a <content> [yyyy-MM-dd] Add a new note with optional date
-d <id> Delete note by id
-D Delete all notes
-e <format> <path> Export notes a file
Format must be either csv or html
-f <search> Find notes by search term
-F <regex> Find notes by regular expression
-i Read from stdin until ^D
-l <n> Show latest n notes
-m <id> Mark note status as done
-M <id> Mark note status as undone
-o Show all notes organized by date
-O Reorder and organize note id codes
-p Show current memo file path
-P [id] Show postponed or mark note as postponed
-R Delete all notes marked as done
-r <id> [content]/[yyyy-MM-dd] Replace note content or date
-s Show all notes except postponed
(Same as simply running memo)
-T Mark all notes as done
-u Show only undone notes
[...]

För dom med Arch finns det via AUR: memo-notes. Annars är det inte svårt att själv installera om man önskar det.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]