Hund

Memo - Anteckningar och att-göra-lista i terminalen

24 Februari 2015

Memo är ett enkelt litet anteckningsprogram skrivet i C.

screenshot

Det finns egentligen inte så mycket att säga om Memo. Det har dom funktioner man kan förvänta sig av denna typen av program.

$ memo --h
[...]
-a <content> [yyyy-MM-dd] Add a new note with optional date
-d <id> Delete note by id
-D Delete all notes
-e <format> <path> Export notes a file
Format must be either csv or html
-f <search> Find notes by search term
-F <regex> Find notes by regular expression
-i Read from stdin until ^D
-l <n> Show latest n notes
-m <id> Mark note status as done
-M <id> Mark note status as undone
-o Show all notes organized by date
-O Reorder and organize note id codes
-p Show current memo file path
-P [id] Show postponed or mark note as postponed
-R Delete all notes marked as done
-r <id> [content]/[yyyy-MM-dd] Replace note content or date
-s Show all notes except postponed
(Same as simply running memo)
-T Mark all notes as done
-u Show only undone notes
[...]

För dom med Arch finns det via AUR: memo-notes. Annars är det inte svårt att själv installera om man önskar det.

Meta

Återkoppling

Om du vill kommentera eller återkoppla till inlägget, går det bra att göra det genom att skicka mig ett meddelande via e-post, XMPP eller via IRC.