Hund

i3 – Bestäm vilket skrivbord som ska öppnas på vilken skärm

18 Januari 2016

Om man använder fönsterhanteraren i3 och har flera skärmar kan det vara trevligt att låta vissa skrivbord öppnas på specifika skärmar. Jag har t.ex. valt att när jag startar i3 skapas alltid skrivbord 2 på skärm 1, skrivbord 1 på skärm 2 och skrivbord 3 på skärm 3. Och när jag sedan öppnar t.ex. MultiMC körs det alltid på skrivbord 4 på min andra skärm.

Du kan specificera vilka skrivbord du vill ha på vilken skärm med regeln:

workspace 4 output DVI-I-1

Om du inte vet vad din skärm heter kan du ta reda på det med programmet Xrandr. Början av min output från Xrandr ser ut såhär:

$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 5760 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-I-1 connected primary 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 299mm
[...]

Där DVI-I-1 är namnet på min första skärm.

Om du vill kan du också skapa en regel om du vill att något program alltid ska öppnas på just det skrivbordet. I mitt fall vill jag att MultiMC alltid ska starta på mitt fjärde skrivbord som jag alltid har på min mittenskärm. Det ordnar man enkelt med regeln:

assign [class="^MultiMC5"] 4

Om du inte vet vad programmet har för titel kan du ta reda på det med kommandot xprop. Värt att notera är att i Arch Linux heter xorg-xprop och i Ubuntu är det programmet inbakat i paketet x11-utils.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]