Avatar
Linux, textfiler & minimalism
24 Juli 2016

Hur du undviker att kommandon sparas i historiken för zsh

Ibland händer att man vill göra något i terminalen och inte lämna några spår efter sig. Om du använder skalet zsh är det enkelt ordnat med HISTIGNORESPACE.

Om du vill köra ett kommando som du inte vill ska sparas i din historik börjar du kommandot med ett mellanslag. Funktionen är inaktiverad som standard, men aktiveras genom att lägga till den här raden i din konfigurationsfil:

setopt histignorespace

Läs sedan om din konfigurationsfil med kommandot source $HOME/.zshrc. Och nu när du kör ett kommando som börjar med ett mellanslag kommer det inte att sparas i din historik.

zsh

Återkoppling

Min blogg består av 100% statisk HTML-kod och saknar därför ett kommentarssystem. Om du vill lämna återkoppling, diskutera eller fråga något går det bra att göra det via e-post, XMPP och Mastodon.