Hund

Distraktionsfritt skrivande i Vim med Goyo

19 Oktober 2017

Idag hittade jag ett trevligt litet plugin till Vim som hjälper dig att göra ditt skrivande i Vim mer distraktionsfritt.

Tillägget heter Goyo och är tänkt att köras med Vim i helskärmsläget. När du aktiverar Goyo tar det bort alla synliga element och centrerar innehållet i mitten med hjälp av en osynlig ruta.

Installation

Ladda hem Goyo via git (och ställ dig i mappen):

git clone https://github.com/junegunn/goyo.vim && cd goyo.vim

Kopiera filen autoload/goyo.vim till ~/.vim/autoload/:

cp autoload/goyo.vim ~/.vim/autoload/

Och filen plugin/goyo.vim till ~/.vim/plugin/:

cp plugin/goyo.vim ~/.vim/plugin/

Man startar och avslutar Goyo med kommandot :Goyo. Om du vill ha en genväg för det lägger du till det i din ~/.vimrc:

map <tangentbordskombination> :Goyo<CR>

Jag har bundit det till \g.

Konfiguration

Det går också bra att välja dimensioner på hur stor textrutan ska vara. Jag kör med 100x50 (se bild ovan):

let g:goyo_width=100
let g:goyo_height=50

Man kan också automatiskt köra kommandon när man startar och avslutar Goyo. Till exempel om du kör färgtemat Solarized kanske du vill växla till den ljusa versionen när du kör Goyo:

function! s:goyo_enter()
  set background=light
endfunction

function! s:goyo_leave()
  set background=dark
endfunction

autocmd! User GoyoEnter nested call <SID>goyo_enter()
autocmd! User GoyoLeave nested call <SID>goyo_leave()

Om du använder Gvim ser det lite annorlunda ut, du kan läsa om det och övriga funktioner här.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]