Hund

Använd din $EDITOR i WeeChat

27 Februari 2018

Det finns ett plugin till WeeChat vid namn edit-weechat som låter dig använda din $EDITOR för att manipulera text, vilket jag finner händigt att ha när man bland annat vill använda sig av radbrytning för större texter och den lite mer sofistikerade rättstavningen som jag har tillgänglig via Vim.

Som standard öppnar man sin $EDITOR med kommandot /edit, men jag har bundit det till Ctrl+E:

/key bind ctrl-E /edit

Installation

Installationen är enkel, börja med att skapa mappen där pluginet huserar:

mkdir -p ~/.weechat/python/autoload

Ladda sedan hem själva pluginet till den mappen:

wget https://raw.githubusercontent.com/keith/edit-weechat/master/edit.py ~/.weechat/python/autoload

Dubbelkolla att pluginet är aktiverat i WeeChat:

/python load edit.py

Konfiguration

Det går också bra att använda en annan textredigerare än den som är satt i variabeln $EDITOR:

/set plugins.var.python.edit.editor "vim -f"

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]