Hund

Hur man kontrollerar hur lång tid det tog att kompilera ett paket i Gentoo

14 Juni 2019

Med hjälp av verktyget qlop från q applets kan man kontrollera hur lång tid det tagit att kompilera ett paket.

Funktion

Med flaggan -g kan du visa de senaste tio gångerna:

# qlop -gH qtwebengine
qtwebengine: Sun Nov 18 04:13:53 2018: 2 hours, 32 minutes, 0 seconds
qtwebengine: Sun Dec  9 03:19:03 2018: 1 hour, 44 minutes, 39 seconds
qtwebengine: Tue Dec 25 19:41:32 2018: 1 hour, 44 minutes, 42 seconds
qtwebengine: Sat Jan  5 21:26:42 2019: 1 hour, 43 minutes, 28 seconds
qtwebengine: Sat Feb  9 14:17:08 2019: 1 hour, 43 minutes, 8 seconds
qtwebengine: Sat Mar  2 14:22:58 2019: 1 hour, 54 minutes, 32 seconds
qtwebengine: Thu Mar 21 22:55:30 2019: 1 hour, 53 minutes, 39 seconds
qtwebengine: Tue Apr 23 21:35:10 2019: 1 hour, 58 minutes, 54 seconds
qtwebengine: Wed May  8 17:07:52 2019: 1 hour, 55 minutes, 35 seconds
qtwebengine: Wed May 22 16:33:48 2019: 1 hour, 51 minutes, 16 seconds
qtwebengine: 10 times

Och med flaggan -t beräknas ett genomsnittligt värde ut:

# qlop -tH qtwebengine
qtwebengine: 1 hour, 54 minutes, 11 seconds for 10 merges

Flaggan -H, --human är för att visa tiden i en mer human formatering. Utan flaggan visas tiden i sekunder:

# qlop -t qtwebengine
qtwebengine: 6851 seconds average for 10 merges

Installation

Verktyget qlop finns i paketet app-portage/portage-utils:

# emerge --ask app-portage/portage-utils

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]