Hund

Hur man ställer in tangentbordet för X11

18 Oktober 2022

Om man vill ställa in sitt upplägg, språk och modell för sitt tangentbord i X11, finns det två alternativ som jag rekommenderar. Den ena är snabb och enkel, då den bara består av ett litet kommando:

$ setxkbmap se

(Om kommandot inte finns, saknar du troligen rätt paket. I Gentoo heter det x11-apps/setxkbmap.)

Nackdelen med setxkbmap är att ändringarna bara gäller för den sessionen. En mer permanent lösning är att skapa en konfigurationsfil i mappen /etc/X11/xorg.conf.d.

Man kan döpa filen till vad man vill. Jag har valt att döpa den till 00-keyboard.conf och min konfigurationsfil innehåller följande:

Section "InputClass"
    Identifier "My Keyboard"
    MatchIsKeyboard "True"
    Option "XkbLayout" "se"
    Option "XkbOptions" "compose:rctrl"
EndSection

Det enda som är ett krav att ha med är Identifier. Allting annat är valfritt. MatchIsKeyboard ser till att den bara matchar tangentbord. XkbLayout ser till att mitt tangentbord är på svenska och XkbOptions med compose:rctrl ser till att min Compose-tangent är min högra Ctrl-tangent.

Om man använder ett annat upplägg som Dvorak, behöver man själv ange det:

Option "XkbVariant" ",dvorak"

Man kan också ange en specifik modell:

Option "XkbModel" "pc104"

Om du är osäker på vad ditt språk, upplägg eller vad din modell heter, kan du kika i filen /usr/share/X11/xbk/rules. För mig är filen på 1003 rader, men här är en liten del av innehållet:

! model
 pc86      Generic 86-key PC
 pc101      Generic 101-key PC
 pc102      Generic 102-key PC
[...]

! layout
 us       English (US)
 af       Dari
 ara       Arabic
[...]

! variant
 chr       us: Cherokee
 haw       us: Hawaiian
 euro      us: English (US, euro on 5)
[...]

Om du bara vill ha svenska och har ett helt vanligt tangentbord, behöver du bara ange språket. Även fast jag har ett litet kompakt tangentbord, behöver jag ändå inte ange något speciellt upplägg.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]