Hund

Hur jag automatiskt inaktiverar syntaxmarkering för ZSH-buffers i Neovim

19 Oktober 2022

När jag skapar inlägg på Mastodon, brukar jag använda mig av toot. Jag brukar då öppna buffern i ZSH med min textredigerare Neovim, för att jag då får tillgång till mitt rättstavningsverktyg och för att jag enklare ska kunna manipulera all text, som i det här fallet innehåller någon mening med skriven text.

Dock blir det ett problem för mig, då jag också har valt att använda syntaxmarkering för mina konfigurationsfiler för ZSH. Det vill säga alla filer med filtypen zsh.

Men i det här fallet är det ju inte en konfigurationsfil som jag redigerar, utan bara en buffer som innehåller det kommando jag håller på att skapa. Exempelvis det här kommandot:

ZSH-buffer i Neovim med syntaxmarkering aktiverat.
Syntaxmarkering aktiverad.
ZSH-buffer i Neovim med syntaxmarkering inaktiverad.
Syntaxmarkering inaktiverad.

Med syntaxmarkering påslagen, kan jag inte se eventuella felstavade ord, eftersom att de är markerad med orange text. Detta har jag nu (äntligen) löst med följande kommando i min konfigurationsfil för Neovim:

autocmd BufReadPost zsh*.zsh set syntax=off

Jag upptäckte att varje buffer får ett filnamn i stil med zshhjHZM0S.zsh. Mig veterligen har jag inga filer som börjar med zsh och slutar med .zsh. Det är kanske inte den snyggaste lösningen, men det är den enda lösning som jag har hittat hittills.

Meta

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för det här inlägget. Använd e-postformuläret om du vill lämna en kommentar på det här inlägget. [Användarvillkor]